BV Conta
BV Conta
BV Conta

Salarizare si resurse umane


 • intocmirea contractelor individuale de munca
 • intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca
 • intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor
 • intocmirea adeverintelor de salariu
 • intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului
 • intocmirea, depunerea şi urmarirea dosarelor de personal
 • consultanta privind salarizarea
 • completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca
 • intocmirea statelor de plata
 • intocmirea dosarelor de pensionare
 • depunerea declaratiilor rectificative
 • calculul concediilor şi evidenta medicalelor
 • calculul şi evidenta concediilor de maternitate
 • calculul şi evidenta concediilor de odihna
 • intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • intocmirea fişierelor pentru banci – plata pe card
 • plata salariilor pe card
 • calculul impozitelor pe salarii
 • calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca şi boli profesionale, asigurari pentru şomaj