BV Conta
BV Conta
BV Conta

Contabilitate primara


  • contabilitatea registrului de casa
  • contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri)
  • intocmirea deconturilor de cheltuieli
  • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare)
  • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie
  • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant
  • intocmirea de state de plata, pontaje