BV Conta
BV Conta
BV Conta

Consultanta financiara si fiscala


 • intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.)
 • consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale
 • identificarea tuturor taxelor şi contributiilor aplicabile firmei dvs.
 • asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale
 • analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe şi indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc.
 • analiza şi solutionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislatia UE
 • analiza şi solutionarea problemelor de repatriere a profitului, solutii fiscale de maximizare a investitiilor
 • planificare in domeniul taxelor
 • asiguram consultanta fiscala necesara pentru micşorarea fiscalitatii, punandu-va la curent cu toate variantele pe care legea le permite
  pentru creşterea profitului
 • impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit)
 • impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende
  (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii,termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit,fişe fiscale, declaratia de venit global şi declaratii speciale
 • impozitul pe veniturile obtinute in România de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in România, retinerea
  impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii
 • impozite şi taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri şi teren, taxa asupra
  mijloacelor de transport, alte impozite şi taxe locale
 • taxa pe valoarea adaugata: sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare şi cote de impozitare, determinare, regularizare şi rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA