BV Conta
BV Conta
BV Conta

Contabilitate financiara si de gestiune


 • evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz si intocmirea balantei analitice a stocurilor
 • elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice
 • intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare
 • evidenta analitica si sintetica a clientilor si furnizorilor
 • evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii
 • calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in
  termenele legale
 • calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende
 • calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente
 • intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale
 • consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant
 • intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare
 • intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi
 • lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte
 • informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii
 • informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil
 • informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului
 • participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale
 • intocmirea de dosare credite, dosare leasing
 • obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare
 • efectuarea de punctaje cu administratia financiara